Giới thiệu

Chương trình học bổng

Ngoài học bổng chính sách, học bổng khuyến khích, hàng năm trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trao học bổng Cơ điện có giá trị từ 4.000.000 đến 10.000.000 cho mỗi tân sinh viên đạt điểm cao trong xét tuyển đại học