Các ngành đào tạo

Chương trình tiên tiến liên kết Quốc tế

Ngành Kỹ thuật Cơ khí, Ngành Kỹ thuật Điện, Ngành Kỹ thuật Điện tử, Ngành Ngôn ngữ Anh
  1. Chương trình tiên tiến Ngành Kỹ thuật Cơ khí

CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng theo chương trình của ngành Cơ khí hàng không vũ trụ của Đại học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ và có sử dụng một số học phần của chương trình đào tạo trong nước. CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí có tổng số tín chỉ bằng các chương trình tương đương dạy bằng tiếng Việt.

Mục tiêu của chương trình là giúp người học kiến thức, kỹ năng, năng lực thực tiễn trong việc thiết kế, chế tạo và tự động hóa các cơ cấu, sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp và cuộc sống con người.

Điểm khác biệt của CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí là dạy cho người học biết cách tư duy logic và sáng tạo trong thiết kế cơ khí.

Kỹ sư tốt nghiệp CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí thích hợp với các môi trường hội nhập quốc tế trong đó áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của thế giới và đòi hỏi phải thành thạo tiếng Anh. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

  1. Chương trình tiên tiến Ngành Kỹ thuật Điện

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Điện được xây dựng theo chương trình của ngành Kỹ thuật Điện Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Mục tiêu của chương trình là trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản, cơ sở về Điện, Điện tử, Tin học, Đo lường, Điều khiển, Tự động hóa, Hệ thống điện và Truyền thông giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản tiên tiến trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và Điều khiển các hệ thống thiết bị hiện đại.

Sinh viên được học các giáo trình tiên tiến nhất của Hoa Kỳ và được thực hành thí nghiệm trên các thiết bị Điện, Điện tử, Viễn thông tiên tiến nhất tại Trường.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác thiết kế, quản lý kỹ thuật ở những nhà máy, doanh nghiệp có yêu cầu cao về lĩnh vực điện tử, tự động hóa và điều khiển hệ thống. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

  1. Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế ngành Kỹ thuật Điện tử

Chương trình ngành Kỹ thuật Điện tử là chương trình của trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU), Hàn Quốc giảng dạy bằng tiếng Anh phối hợp với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên theo phương thức 2 +2. Sinh viên sẽ học 2 năm cuối học tại Hàn Quốc và được cấp bằng tại KNU. Sinh viên nếu chưa có điểm Toefl itp hoặc chuẩn tiếng Anh tương đương sẽ phải học thêm các học phần tiếng Anh bổ xung trong năm đầu tiên và học 2 năm theo chuyên ngành tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Mục tiêu của chương trình là trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Kỹ thuật bán dẫn, điện - điện tử, truyền thông, mạng, máy tính theo mô hình của HQ.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng tốt nghiệp của KNU Hàn Quốc có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực điện tử, truyền thông và máy tính tại các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc trong nước như Công ty điện tử Sam Sung, LG, Canon..v.v.

  1. Ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ trang bị các kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ Anh, đặc biệt là Tiếng Anh sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; cung cấp và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc Quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có cơ hội làm phiên dịch viên cho các công ty, nhà máy liên doanh và nước ngoài, biên dịch viên cho các tờ báo và tạp chí khoa học công nghệ, giảng dạy Tiếng Anh ở các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.