Các ngành đào tạo

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Thời gian đào tạo 4 năm, rút ngắn thời gian đào tạo và chi phí đào tạo cho sinh viên, cấp bằng Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
1.Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô là gì?

Trong chiến lược công nghiệp hóa và xu hướng hội nhập, công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành công nghiệp mũi nhọn được Chính phủ ưu tiên phát triển. Hơn nữa, việc đào đội ngũ kỹ sư ô tô tại Việt Nam đang trở nên cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp phụ trợ lĩnh vực ô tô, xe chuyên dùng, máy xây dựng,...

 Công nghệ kỹ thuật ô tô ngành đào tạo tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy....Sinh viên theo học ngành này sẽ đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực khai thác (chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chửa), kiểm định, kinh doanh dịch vụ ô t ô, xe chuyên dùng, máy xây dựng, chế tạo và cải tiến phương tiện giao thông và am hiểu lĩnh vực kỹ thuật như cơ khí chế tạo, thiết kế cơ khí, tự động học, điện-điện tử,.... 

2.Thời gian đào tạo:4 năm, rút ngắn thời gian đào tạo và chi phí đào tạo cho sinh viên

2.Bằng cấp: Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 

4.Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô làm ở đâu?

 Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực. Các cơ sở khai thác, sửa chữa ô tô, máy động lực. Các doanh nghiệp kinh doanh, vận tải ô tô, máy động lực, phụ tùng,... đặc biệt là các Công ty liên doanh ô tô như Toyota, Honda, Ford, Nissan,…