Thông tin tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành của trường theo các phương thức xét tuyển đợt 1 năm 2022

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành của trường theo các phương thức xét tuyển đợt 1 năm 2022