Thông tin tuyển sinh

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 (đợt 1) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 (đợt 1) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên