Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần được hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách dưới đây

Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên

Email: tuyensinh@tnut.edu.vn

Hotline: 0912847588