Các ngành đào tạo

Ngành kiến trúc/chuyên ngành kiến trúc công trình

Ngành kiến trúc/chuyên ngành kiến trúc công trình

Ngành Kỹ thuật Cơ - điện tử

chuyên ngành: Cơ điện tử

Ngành Kỹ thuật Điện

gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện

Ngành Kỹ thuật Cơ khí

gồm chuyên ngành:Thiết kế và chế tạo cơ khí; Cơ khí chế tạo máy; Kỹ thuật gia công tạo hình

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Ngành kỹ thuật cơ khí động lực chuyên ngành Cơ khí Ô tô là ngành thiên về định hướng thiết kế các linh kiện phụ trợ ô tô và hiện là ngành có nhiều học sinh lựa chọn học ở bậc đào tạo Đại học

Ngành Ngôn ngữ Anh

chuyên ngành: Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ

Ngành Quản lý công nghiệp

chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp

Ngành Kinh tế công nghiệp

chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Thời gian đào tạo 4 năm, rút ngắn thời gian đào tạo và chi phí đào tạo cho sinh viên, cấp bằng Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

chuyên ngành:Công nghệ kỹ thuật điện

Ngành Công nghệ chế tạo máy

chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Kỹ thuật xây dựng

chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá

chuyên ngành:Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển

Ngành Kỹ thuật máy tính

Chuyên ngành Tin học công nghiệp

Ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

gồm chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Điện tử viễn thông

Chương trình tiên tiến liên kết Quốc tế

Ngành Kỹ thuật Cơ khí, Ngành Kỹ thuật Điện, Ngành Kỹ thuật Điện tử, Ngành Ngôn ngữ Anh