Thông tin tuyển sinh

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh Đại học năm 2018 đối với các ngành đào tạo sau đây
I

Mã trường: DTK

Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia

I. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

- Khoa chuyên môn: Khoa Quốc tế

- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Học phí: 1,5 triệu/ tháng
- Dạy và học: Bằng Tiếng Anh
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình tiên tiến)

70

7905218

>>>

Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến)

70

7905228

>>>

II. KỸ SƯ KỸ THUẬT
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Học phí: 850.000 đồng/ tháng
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07;
riêng ngành Kỹ thuật môi trường, tổ hợp xét tuyển là A00, A01, D07, B00
2.1. Khoa Cơ khí

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kỹ thuật Cơ khí  (Cơ khí chế tạo máy)

325

7520103

>>>

2.2. Khoa Điện

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kỹ thuật Điện (Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện)

260

7520201

>>>

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển)

325

7520216

>>>

2.3. Khoa Điện tử

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (Kỹ thuật điện tử; Điện tử viễn thông)

70

7520207

>>>

Kỹ thuật Cơ - điện tử

280

7520114

>>>

Kỹ thuật máy tính (Tin học công nghiệp)

50

7480106

>>>

2.4. Khoa Kỹ thuật ô tô và Máy động lực

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kỹ thuật cơ khí động lực

70

7520116

>>>

2.5. Khoa Xây dựng và môi trường

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

70

7580201

>>>

Kỹ thuật môi trường

40

7520320

>>>

III. KỸ SƯ CÔNG NGHỆ
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Học phí: 850.000 đồng/ tháng
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

3.1. Khoa Sư phạm kỹ thuật

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Công nghệ chế tạo máy

70

7510202

>>>

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

70

7510301

>>>

3.2. Khoa Kỹ thuật ô tô và Máy động lực

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Công nghệ kỹ thuật ô tô

140

7510205

>>>

IV. CỬ NHÂN
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Học phí: 700.000 đồng/ tháng
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
4.1. Khoa Kinh tế công nghiệp

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kinh tế công nghiệp (Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp)

40

7510604

>>>

Quản lý công nghiệp

40

7510601

>>>

4.2. Khoa Quốc tế

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ)

30

7220201

>>>