Các ngành đào tạo

Ngành Công nghệ chế tạo máy

chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt

  - Thời gian đào tạo:   4 năm (tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo)

   - Văn bằng được cấp: Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy

   - Chương trình đào tạo: Không nặng lý thuyết, tăng cường về thực hành, thực tập

   - Mô tả công việc:     Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy có thể thiết kế, gia công chế tạo sản phẩm cơ khí; vận hành máy móc, thiết bị; tham gia tổ chức, điều hành, chỉ đạo sản xuất về lĩnh vực cơ khí.

   - Cơ hội việc làm:    Làm cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon..., tại các viện nghiên cứu hoặc làm chủ các cơ sở, công ty Cơ khí tư nhân.