Các ngành đào tạo

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

chuyên ngành:Công nghệ kỹ thuật điện

   - Thời gian đào tạo:   4 năm (tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo)

   - Văn bằng được cấp: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

   - Chương trình đào tạo: Không nặng lý thuyết, tăng cường về thực hành, thực tập

   - Mô tả công việc:      Kỹ sư công nghệ Điện - Điện tử có thể thiết kế, lắp đặt, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện - điện tử, điện tự động hóa và điều khiển.

   - Cơ hội việc làm:    Làm cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp, nhà máy, công ty, các viện nghiên cứu  trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon...