Giới thiệu

Ngành Đào tạo Cao học

Ngành Đào tạo Cao học năm 2018

- Ngày thi đợt 1: Thứ Bẩy, ngày 21 tháng 4 và Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018.

- Ngày thi đợt 2 (dự kiến): Thứ Bẩy, ngày 22 tháng 9 và Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung 1.5 năm

- Ngành đào tạo:

Kỹ thuật cơ khí

Cơ kỹ thuật. Chỉ tiêu: 32

Kỹ thuật điện tử. Chỉ tiêu: 16

Kỹ thuật viễn thông. Chỉ tiêu: 16

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Chỉ tiêu: 17

Kỹ thuật điện. Chỉ tiêu: 27

Kỹ thuật cơ khí động lực. Chỉ tiêu: 45