Giới thiệu

Ngành đào tạo Tiến sĩ

Ngành đào tạo Tiến sĩ năm 2018

  Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018. Thời gian tuyển sinh như sau:

- Tuyển sinh đợt 1: Thứ Bẩy, ngày 21 tháng 4 và Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018.

- Tuyển sinh đợt 2 (dự kiến): Thứ Bẩy, ngày 22 tháng  9 và Chủ Nhật, ngày 23 tháng  9 năm 2018.

Ngoài 2 đợt xét tuyển chính thức, Đại học Thái Nguyên có thể tổ chức tuyển sinh một số đợt bổ sung theo kế hoạch và đề án tuyển sinh của các các cơ sở đào tạo. Thời điểm tuyển sinh bổ sung thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ĐHTN, các cơ sở đào tạo.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

- Chuyên ngành: 

  • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. MS: 9520216
  • Kỹ thuật cơ khí. MS: 9520103

- Thời gian đào tạo 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ (ThS); 04 năm với người có bằng đại học (ĐH). Trường hợp nghiên cứu sinh không có khả năng hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn thì được gia hạn tối đa là 24 tháng.