Các ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật Cơ - điện tử

chuyên ngành: Cơ điện tử

Chương trình ngành Cơ điện tử được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học trong nước và quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến thiết kế, chế tạo và điều khiển các hệ thống, thiết bị tích hợp Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin, Điều khiển và Tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến Tự động hóa, Cơ điện tử; có thể thực hiện vai trò của một kỹ sư cơ khí hoặc Điện - Điện tử, Điều khiển tự động tại các nhà máy công nghiệp.