Các ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Ngành kỹ thuật cơ khí động lực chuyên ngành Cơ khí Ô tô là ngành thiên về định hướng thiết kế các linh kiện phụ trợ ô tô và hiện là ngành có nhiều học sinh lựa chọn học ở bậc đào tạo Đại học

Ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực là gì?

 Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, đào tạo tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy....Sinh viên theo học ngành này sẽ đào tạo cơ sở nền vững chắc về cơ khí chế tạo máy, thiên về lĩnh vực thiết kế, chế tạo các linh kiện phụ trợ  Ô tô và máy Động lực, ngoài ra trang bị sinh viên chuyên sâu lĩnh vực khai thác (chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chửa), kiểm định, kinh doanh dịch vụ ô tô, xe chuyên dùng, máy xây dựng và hoán cải các phương tiện giao thông. 

Ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực là tiên thần của chuyên ngày Cơ khí động lực, có bề dày đào tạo trên 50 năm và là top 5 các trường Đại học Việt Nam.

Thời gian đào tạo:4 năm- 4.5 năm

Bằng cấp: Kỹ sư ngành kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Chuyên ngành Cơ khí ô tô và Điện - Cơ điện tử ô tô

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí động lực chuyên ngành Cơ khí Ô tô làmở đâu?

Lĩnh vực xin việc rộng từ các trung tâm thiết kế CAD/CAM/CNC về linh kiện phụ trợ nền công nghiệp ô tô và xe chuyên dùng đến chuyên sâu chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe chuyên dung, quả lý kinh doanh lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng