Các ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật máy tính

Chuyên ngành Tin học công nghiệp

Được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực sau:
- Công nghệ thông tin: Lập trình phần mềm, Lập trình web, Lập trình Android, Lập trình cho điện thoại di động, máy tính bảng, lập trình trò chơi;
- Chíp điện tử thông minh và ứng dụng: Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển điện tử thông minh, điều khiển cho Robot, điều khiển tự động hóa cho các nhà máy công nghiệp, nhà thông minh;
- Mạng máy tính: Thiết kế, xây dựng, quản trị và vận hành các hệ thống mạng máy (internet) tính trong các nhà máy, xí nghiệp và cơ quan.
- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các công ty thiết kế và sản xuất phần mềm: FPT, BKAV, SAMSUNG, CANON, Facebook, Google, Microsoft, HiPT, CMC; Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có ứng dụng về Công nghệ thông tin: VTV, Viettel, VNPT, HTV, VTC, VDC, Các Bộ, các sở, các công ty về tài chính, ngân hàng, sân bay,…; Các viện nghiên cứu, trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.