Các ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Kỹ thuật môi trường

 NGÀNH ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - MÃ NGÀNH: 7520320 - CHỈ TIÊU: 45

THÔNG TIN ĐÀO TẠO:   

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Học phí: 1.170.000 đ/tháng

- Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D01, D07

- Xem chi tiết tại  website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-moi-truong-dt25.html

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường có thể đảm nhiệm các công việc sau: Thiết kế, cải tạo, vận hành, chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; Phân tích các thông số chất lượng môi trường; Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý môi trường; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thiết kế và thực hiện các chương trình quan trắc môi trường, đánh giá sản xuất sạch hơn. Cụ thể như sau:

- Cán bộ quản lý, kỹ thuật về môi trường tại các cơ quan Nhà nước về quản lý Môi trường như: Bộ, Sở, Phòng, Cục, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty Môi trường đô thị …

https://baotainguyenmoitruong.vn/trung-tam-quan-trac-moi-truong-mien-nam-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019-296707.html

- Cán bộ quản lý, tư vấn, thiết kế, vận hành, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải cho các công ty về môi trường, các nhà máy xử lý chất thải, các cơ sở sản xuất công nghiệp, các dự án xây dựng cơ bản…

 http://www.facebook.com/tech- environment -mien-bac/

 https://www.timviecnhanh.com/mien-nam/viec-lam-moi-truong-xu-ly-chat-thai-c36.html

 - Cán bộ nghiên cứu, giảng viên tại các Trường đại học, Trung tâm, Viện nghiên cứu... về lĩnh vực môi trường.

          https://baotainguyenmoitruong.vn/vien-khoa-hoc-moi-truong-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019-296029.html

http://ts.tnut.edu.vn/tu-van-tuyen-tuyen-sinh-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghiep-thai-nguyen-dt60.html

Tư vấn tuyển sinh Ngành Kỹ thuật Môi trường

TS.Vi Thị Mai Hương; Điện thoại: 0915 565 955; Email: huonganhtn@gmail.com

ThS.Trần Thị Bích Thảo; Điện thoại: 0986 222 553; Email: bichthao.ktmt@gmail.com