Thông tin tuyển sinh

Những điều cần biết để làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia, xét tuyển ĐH-CĐ

Những quy định chung, Hướng dẫn hồ sơ, Ưu tiên – Tuyển thẳng,Trường Quân đội – Công an, Thông tin tra cứu, Thông tin khác

1.Những quy định chung

Lịch công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 

Danh sách 64 cụm thi THPT Quốc gia 2019

Lịch thi THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy... (ban hành ngày 28/02/2019) 

2. Ưu tiên – Tuyển thẳng

Cộng điểm ưu tiên và khuyến khích khi xét tốt nghiệp THPT

Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 

Chính sách ưu tiên theo khu vực (cập nhật năm 2018)

Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ năm 2019  (cập nhật 2019)

Danh sách ngành bậc đại học, cao đẳng thí sinh đăng ký học theo môn đoạt giải HSG năm 2019

3.Hướng dẫn hồ sơ

Điều kiện, hồ sơ và nơi đăng ký thi THPT Quốc gia

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ

Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào đại học, cao đẳng năm 2019

* Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019 

4.Trường Quân đội – Công an

Một số điều chỉnh về công tác tuyển sinh vào các trường Công an năm 2019

Hỏi - Đáp về Tuyển sinh quân sự vào các trường Quân đội năm 2018

Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quân đội năm 2019

Tiêu chuẩn tuyển sinh vào các trường khối quân đội

Những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường khối công an năm 2018

Những tiêu chuẩn để được dự thi vào các trường khối Công an

5.Thông tin tra cứu

Danh mục khu vực ưu tiên

Danh mục các trường trung học phổ thông và tương đương năm 2018

Danh sách các xã khó khăn/ đặc biệt khó khăn

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh - Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở ra

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh - Các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào

Mã Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện và Thị xã

Mã trường THPT, trường nghề và tương đương

6.Thông tin khác

Những điều cần lưu ý khi thi trắc nghiệm

Các tổ hợp môn thi xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng