Thông tin tuyển sinh

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 (đợt 1) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Điểm trúng tuyển đại học đợt 1 đối với từng ngành học