TIN TỨC

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

Sau khi thông báo lùi thời gian tuyên sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 như sau:

1.Thời gian và địa điểm thi

Thời gian (2 ngày): Ngày 09 - 10/10/2021

Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đường Z115, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, TỈnh Thái Nguyên.

2. Hình thức tuyển sinh, môn thi tuyển, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng và điều kiện dự thi 

Theo thông báo số 994/TB-ĐHTN-ĐT ngày 10/6/2021 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 và Thông báo số 1000/TB-ĐHTN ngày 10/6/2021 về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

3. Những lưu ý đối với thí sinh dự thi

Các thí sinh phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 avaf thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 của Tỉnh Thái Nguyên.

3.1 Đối với các thí sinh ở tỉnh Thái Nguyên

Tuân thủ đủ các quy định về phòng, chống dích COVID - 19 và luôn thực hiện thông điệp 5K trong suốt thời gian thi.

3.2 Đối với các thí sinh từ tỉnh khác đến tỉnh Thái Nguyên

Các thí sinh ngoài Tỉnh Thái Nguyên di chuyển vào tỉnh, cách ly (nếu có) theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 của Đại học Thái Nguyên.

(Chi tiết trong thông báo đính kèm) 

Thông tin chi tiết về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của Hội đồng thi sau đại học Đại học Thái Nguyên: TS Nguyễn Tất Thắng - Trưởng ban Công tác học sinh sinh viên, điện thoại di động: 0965346888

Giám đốc Đại học Thái Nguyên 

GS.TS Phạm Hồng Quang

(Đã ký)