Thông tin tuyển sinh

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT