Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học chất lượng cao năm 2019

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh hệ vừa làm vừa học chất lượng cao năm 2019..