Thông tin tuyển sinh

Thông báo về việc cấp học bổng cho tân sinh viên K55 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo về việc cấp học bổng cho tân sinh viên K55 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trúng tuyển năm 2019