Thông tin tuyển sinh

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) vào trường ĐHKTCN