Giới thiệu

Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

 

Hồ sơ đăng ký của thí sinh lớp 12 gồm

+ 02 Phiếu ĐKDT giống nhau

+ Học bạ THPT: học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao)

+ Bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4

+ 02 ảnh 4x6 cm và một phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh

Hồ sơ của thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT gồm

+ 02 Phiếu ĐKDT giống nhau

+ Học bạ THPT: học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao)

+ Bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4

+ 02 ảnh 4x6 cm và một phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh

+ Bản sao giấy khai sinh

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc Trung cấp

+ Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường PT nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận

+ Giấy xác nhận của trường PT nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 điều 12 của Quy chế thi THPT

+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã noi cư trú theo nội dung quy định tại điểm c khoản 2 điều 12 Quy chế thi THPT nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện thự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12