Khoa Kinh tế Công nghiệp

Số lượt xem: 1654

KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

 

Tổ chức đào tạo 02 ngành đại học quản lý và kinh tế. Tổng số tín chỉ tích lũy của mỗi chương trình là 120, không kể 1 học kỳ chủ yếu học tiếng Anh và sau đó theo học chương trình tiếng Anh tăng cường vào buổi tối để đạt chuẩn tiếng Anh TOEFL-ITP 450 trở lên khi tốt nghiệp. Tùy theo năng lực và hoàn cảnh của cá nhân, sinh viên có thể hoàn thành chương trình trong khoảng 3,5 đến 4 năm. để nhận bằng cử nhân.

1. Ngành Quản lý công nghiệp

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chương trình Quản lý công nghiệp trang bị kiến thức chung về kinh tế, xã hội, kiến thức ngành về quản lý các công ty, nhà máy, doanh nghiệp.

Sinh viên được học sâu và rộng về xã hội, tư duy logic, chiến lược trong quản lý con người tại các cơ sở sản xuất. Đây là điều khó nhất trong lĩnh vực quản lý nói chung.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc như cán bộ quản lý công nghiệp của Ban quản lý dự án, khu công nghiệp, khu chế xuất, cán bộ kế hoạch, điều độ sản xuất, quản lý các công ty, nhà máy, doanh nghiệp công nghiệp, cán bộ ở các Bộ, Sở, Viện nghiên cứu liên quan đến quản lý công nghiệp. 

2. Ngành Kinh tế công nghiệp với 2 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp và Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

2.1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Sinh viên học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp được học khối kiến thức chung về kinh tế, xã hội; khối kiến thức ngành về kế toán và kiểm toán; khối kiến thức bổ trợ về tin học, ngoại ngữ… 

Điều lý thú: Người học chuyên ngành kế toán tạo ra con số biết nói, vì vậy người ta nói kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp đại học Kế toán doanh nghiệp công nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc: Cán bộ kế toán, kiểm toán trong các loại hình công ty, nhà máy, doanh nghiệp; Cán bộ kế toán, kiểm toán ở các Bộ, Vụ, Sở, Ban, Ngành; Cán bộ Tư vấn và phân tích tài chính cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; Nhà nghiên cứu và giảng viên trong các Trường Đại học, Cao đẳng.

2.2. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Chương trình Quản trị doanh nghiệp công nghiệp được học kiến thức chung về kinh tế, xã hội; kiến thức ngành về quản trị trong doanh nghiệp kinh tế; kiến thức bổ trợ về tin học, ngoại ngữ v.v 

Điều lý thú: Người học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp được ví như một người biết lo bằng một kho người biết làm.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc quản trị tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý ở các Bộ, Sở, Viện nghiên cứu về quản trị, kinh doanh.

Chi tiết liên hệ:

Trưởng khoa: TS. Đoàn Quang Thiệu

ĐT: 0989090704;                                          

Email: doanquangthieu@tnut.edu.vn

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn