Tư vấn nhanh về ngành nghề đào tạo

Số lượt xem: 7608

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

MÔN THI/ XÉT TUYỂN

CÁN BỘ TƯ VẤN

I. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

(Có thể học 2 năm cuối ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc để nhận bằng Kỹ sư do phía bạn cấp)

1. Kỹ thuật cơ khí

7905218

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Lê Văn Nhất

Điện thoại: 0967.196.216

Email: lenhat@tnut.edu.vn

2. Kỹ thuật điện

7905228

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Nguyễn Minh Ý

Điện thoại: 0966.996.399

Email: minhy@tnut.edu.vn

3. Ngôn ngữ Anh

7220201

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Hoàng Thị Thắm

Điện thoại: 0982.232.570

Email: hoangtham@tnut.edu.vn

II. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

1. Kỹ thuật cơ khí

7520103

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Trần Văn Quân

Điện thoại: 0977.651.658

Email: tvquan@tnut.edu.vn

2. Kỹ thuật Cơ Điện tử 

7520114

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Phạm Thành Long

Điện thoại: 0947.169.291

Email: kalongkc@gmail.com

3. Kỹ thuật điện,

7520201

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 


-  Chuyên ngành: Thiết bị điện

TS. Vũ Ngọc Kiên

Điện thoại: 0965.869.293

Email: avt324@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

TS. Lê Thị Thu Hà

Điện thoại: 0977.008.928

Email: hahien1977@gmail.com

 

 

 

-  Chuyên ngành: Hệ thống điện

TS. Nguyễn Hiền Trung

Điện thoại: 0912.386.547

Email: nguyenhientrung@tnut.edu.vn

4. Kỹ thuật điện tử, viễn thông

7520207

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 


-  Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

TS. Đào Huy Du

Điện thoại: 0912.347.222

Email: daohuydu@tnut.edu.vn

-  Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

TS. Nguyễn Phương Huy

Điện thoại: 0912.488.515

Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn

5. Kỹ thuật máy tính

7480106

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Nguyễn Văn Huy

Điện thoại: 0968.852.824

Email: huynguyen@tnut.edu.vn

6. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển

TS. Nguyễn Văn Chí

Điện thoại: 0944.122.388

Email: ngchi@tnut.edu.vn

 

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

TS. Nguyễn Thanh Nga

Điện thoại: 0912.286.055

Email: nguyenthithanhnga-tdh

@tnut.edu.vn

7. Kỹ thuật xây dựng

7580201

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Lại Ngọc Hùng

Điện thoại: 0988.906.921

Email: ngochungktcn@gmail.com

8. Kỹ thuật môi trường

7520320

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Sinh.

 

 

ThS. Hoàng Lê Phương

Điện thoại: 0904.537.587

Email: phuongqtn@gmail.com

9. Công nghệ chế tạo máy

7510202

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Lý Việt Anh

Điện thoại: 0978.626.955

Email: vietanh.ly4@gmail.com

10. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Điện thoại: 0912.479.366

Email: maihuongsdh@tnut.edu.vn

11. Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Nguyễn Khắc Tuân

Điện thoại: 0912.262.771

Email: tuannkcn@gmail.com

TS. Lê Văn Quỳnh

Điện thoại: 0943141653

Email: lequynhdl@yahoo.com

12. Quản lý công nghiệp

7510601

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Phạm Thị Mai Yến

Điện thoại: 0916.046.998

Email: Yen.phammai@gmail.com

ThS. Phạm Thị Minh Khuyên

Điện thoại: 01688140486

Email: Khuyenqlcn@gmail.com

13. Kinh tế công nghiệp

7510604

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Ngô Thúy Hà

Điện thoại: 0903.222.499

Email: ngothuyha@tnut.edu.vn.

ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền

Điện thoại: 01276.425.704

Email: Kimhuyen84@gmail.com

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn