Tư vấn nhanh về ngành nghề đào tạo

Số lượt xem: 7299

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

MÔN THI/ XÉT TUYỂN

CÁN BỘ TƯ VẤN

I. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

(Có thể học 2 năm cuối ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc để nhận bằng Kỹ sư do phía bạn cấp)

1. Kỹ thuật cơ khí

D905218

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Lê Văn Nhất

Điện thoại: 0967.196.216

Email: lenhat@tnut.edu.vn

2. Kỹ thuật điện

D905228

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Nguyễn Minh Ý

Điện thoại: 0966.996.399

Email: minhy@tnut.edu.vn

3. Kỹ thuật điện tử

 

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh

ThS. Vũ Ngọc Huy

Điện thoại: 0983.169.582

Email: vungochuytdh@tnut.edu.vn

4. Ngôn ngữ Anh

D220201

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Hoàng Thị Thắm

Điện thoại: 0982.232.570

Email: hoangtham@tnut.edu.vn

II. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

1. Kỹ thuật cơ khí

D520103

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Trần Văn Quân

Điện thoại: 0977.651.658

Email: tvquan@tnut.edu.vn

2. Kỹ thuật Cơ Điện tử 

D520114

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Phạm Thành Long

Điện thoại: 0947.169.291

Email: kalongkc@gmail.com

3. Kỹ thuật vật liệu

D520309

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Hồ Ký Thanh

Điện thoại: 0984.194.198

Email: hkythanh@tnut.edu.vn

4. Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 


-  Chuyên ngành: Thiết bị điện

ThS. Nguyễn Quốc Hiệu

Điện thoại: 0912.660.660

Email: nguyenquochieutbd@tnut.edu.vn

-  Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

TS. Lê Thị Thu Hà

Điện thoại: 0962.238.156

Email: hahien1977@gmail.com

-  Chuyên ngành: Hệ thống điện

TS. Vũ Văn Thắng

Điện thoại: 0915.176.569

Email: thangwhtd@tnut.edu.vn

5. Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 


-  Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

TS. Đào Huy Du

Điện thoại: 0912.347.222

Email: daohuydu@tnut.edu.vn

-  Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

TS. Nguyễn Phương Huy

Điện thoại: 0912.488.515

Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn

6. Kỹ thuật máy tính

D520214

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Nguyễn Văn Huy

Điện thoại: 0968.852.824

Email: huynguyen@tnut.edu.vn

7. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển

TS. Nguyễn Văn Chí

Điện thoại: 0944.122.388

Email: ngchi@tnut.edu.vn

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

ThS. Dương Quốc Tuấn

Điện thoại: 0912.269.147

Email: duongquoctuantdh@tnut.edu.vn

8. Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Lại Ngọc Hùng

Điện thoại: 0988.906.921

Email: ngochungktcn@gmail.com

9. Kỹ thuật môi trường

D520320

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Sinh.

 

 

ThS. Hoàng Lê Phương

Điện thoại: 0904.537.587

Email: phuongqtn@gmail.com

10. Công nghệ chế tạo máy

D510202

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Lý Việt Anh

Điện thoại: 0978.626.955

Email: vietanh.ly4@gmail.com

11. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Điện thoại: 0912.479.366

Email: maihuongsdh@tnut.edu.vn

12. Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Nguyễn Khắc Tuân

Điện thoại: 0912.262.771

Email: tuannkcn@gmail.com

TS. Lê Văn Quỳnh

Điện thoại: 0943141653

Email: lequynhdl@yahoo.com

13. Quản lý công nghiệp

D510601

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

TS. Phạm Thị Mai Yến

Điện thoại: 0916.046.998

Email: Yen.phammai@gmail.com

ThS. Phạm Thị Minh Khuyên

Điện thoại: 01688140486

Email: Khuyenqlcn@gmail.com

14. Kinh tế công nghiệp

D510604

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

ThS. Ngô Thúy Hà

Điện thoại: 0903.222.499

Email: ngothuyha@tnut.edu.vn.

ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền

Điện thoại: 01276.425.704

Email: Kimhuyen84@gmail.com

15. Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

D140214

-    Toán, Văn, Tiếng Anh.

-    Toán, Lý, Hóa.

-    Toán, Lý, Tiếng Anh.

-    Toán, Hóa, Tiếng Anh.

 

-  Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật điện

ThS. Trần Thị Vân Anh

Điện thoại: 0942.974.019

Email: vananhsusan@gmail.com

-  Chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí

TS. Trương Thị Thu Hương

Điện thoại: 0902.064.199

Email: huongk8@yahoo.com.vn

-  Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

Điện thoại: 0982.310.379

Email: lquynhtrang@gmail.com

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn