Cơ hội tốt để có bằng kỹ sư xây dựng tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Số lượt xem: 613
 

Chương trình đào tạo ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp tại đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên đã có bề dày 10 năm kinh nghiệm, đây là nơi duy nhất đào tào và cấp bằng kỹ sư xây dựng trong các tỉnh miền núi phía bắc.

Thông tin tuyển sinh năm 2016 như sau:

-         Điểm chuẩn xét tuyển: 15 điểm (Kể cả điểm ưu tiên)

-         Các khối (nhóm môn) xét tuyển: A( Toán, Lý, Hóa); D( Toán, Văn, Tiếng Anh); D1(Toán, Lý, Tiếng Anh); B1(Toán, Hóa, Tiếng Anh).

-         Mã ngành: D580201

-         Chỉ tiêu xét tuyển: 50 (có thể tăng hơn tùy theo lượng hồ sơ nộp thực tế).

Đây là cơ hội rất tốt để các em học sinh THPT có ước mơ làm kỹ sư xây dựng có thể đăng ký để hiện thực hóa ước mơ đó.

Có thể nhiều em học sinh còn đang tự hỏi ² Kỹ sư xây dựng thì làm gì nhỉ? Học ngành này sau này mình sẽ làm gì?..², các em hãy nhìn vào cơ hội việc làm để trả lời câu hỏi ấy .

Cơ hội việc làm của kỹ sư xây dựng :

Kỹ sư xây dựng có cơ hội lựa chọn môi trường làm việc đa dạng, từ những thành phố dân cư đông đúc hay những vùng đất chưa được khám phá đến, trong phòng thiết kế hay ra ngoài công trường. Từ địa phương đến Trung ương như các  Bộ, Sở, Phòng, Trung tâm, Ban Quản Lý,  Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sau khi ra trường kỹ sư xây dựng có thể đảm nhận các công việc sau:

- Thiết kế các công trình dân dụng:  Nhà cao tầng, công trình công cộng: Trụ sở nhà làm việc, trường học, nhà thi đấu, mái vòm .v.v.  công trình tháp trụ( tháp truyền hình, cột điện, tháp viễn thông)…

- Thiết kế các công trình công nghiệp: Nhà xưởng công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xi lô, bể chứa .v.v.

- Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp: Giám sát kỹ thuật và cán bộ phụ trách thi công trực tiếp trên công trường.

- Quản lý dự án xây dựng: Tại các cơ quan quản lý nhà nước nhà nước(Bộ, sở ban ngành, ủy ban nhân dân các cấp), Công ty trong và ngoài nước…

- Cán bộ nghiên cứu, giảng viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu .v.v.

 

 

 

 

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name=ProgId content=Word.Document>
<meta name=Generator content="Microsoft Word 14">
<meta name=Originator content="Microsoft Word 14">
<link rel=File-List href="BAI%20VIET%20SO%201xdmt_files/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Author>May Tinh Ha Anh</o:Author>
  <o:LastAuthor>Nguyen Truong</o:LastAuthor>
  <o:Revision>2</o:Revision>
  <o:TotalTime>41</o:TotalTime>
  <o:Created>2016-08-02T01:25:00Z</o:Created>
  <o:LastSaved>2016-08-02T01:25:00Z</o:LastSaved>
  <o:Pages>2</o:Pages>
  <o:Words>296</o:Words>
  <o:Characters>1690</o:Characters>
  <o:Company>Nguyen Truong</o:Company>
  <o:Lines>14</o:Lines>
  <o:Paragraphs>3</o:Paragraphs>
  <o:CharactersWithSpaces>1983</o:CharactersWithSpaces>
  <o:Version>14.00</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
 <o:OfficeDocumentSettings>
  <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->
<link rel=dataStoreItem href="BAI%20VIET%20SO%201xdmt_files/item0001.xml"
target="BAI%20VIET%20SO%201xdmt_files/props002.xml">
<link rel=themeData href="BAI%20VIET%20SO%201xdmt_files/themedata.thmx">
<link rel=colorSchemeMapping
href="BAI%20VIET%20SO%201xdmt_files/colorschememapping.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
  <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:DontUseIndentAsNumberingTabStop/>
   <w:FELineBreak11/>
   <w:WW11IndentRules/>
   <w:DontAutofitConstrainedTables/>
   <w:AutofitLikeWW11/>
   <w:HangulWidthLikeWW11/>
   <w:UseNormalStyleForList/>
   <w:DontVertAlignCellWithSp/>
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w:DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="267">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
    {font-family:Wingdings;
    panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
    mso-font-charset:2;
    mso-generic-font-family:auto;
    mso-font-pitch:variable;
    mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
    {font-family:Wingdings;
    panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
    mso-font-charset:2;
    mso-generic-font-family:auto;
    mso-font-pitch:variable;
    mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
    {font-family:Calibri;
    panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
    mso-font-charset:0;
    mso-generic-font-family:swiss;
    mso-font-pitch:variable;
    mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
    {mso-style-unhide:no;
    mso-style-qformat:yes;
    mso-style-parent:"";
    margin-top:0cm;
    margin-right:0cm;
    margin-bottom:10.0pt;
    margin-left:0cm;
    line-height:115%;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:11.0pt;
    font-family:"Calibri","sans-serif";
    mso-fareast-font-family:Calibri;
    mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
p
    {mso-style-priority:99;
    mso-margin-top-alt:auto;
    margin-right:0cm;
    mso-margin-bottom-alt:auto;
    margin-left:0cm;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:12.0pt;
    font-family:"Times New Roman","serif";
    mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
    {mso-style-priority:34;
    mso-style-unhide:no;
    mso-style-qformat:yes;
    mso-margin-top-alt:auto;
    margin-right:0cm;
    mso-margin-bottom-alt:auto;
    margin-left:0cm;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:12.0pt;
    font-family:"Times New Roman","serif";
    mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
span.apple-converted-space
    {mso-style-name:apple-converted-space;
    mso-style-unhide:no;}
.MsoChpDefault
    {mso-style-type:export-only;
    mso-default-props:yes;
    mso-ascii-font-family:Calibri;
    mso-fareast-font-family:Calibri;
    mso-hansi-font-family:Calibri;}
@page WordSection1
    {size:612.0pt 792.0pt;
    margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;
    mso-header-margin:36.0pt;
    mso-footer-margin:36.0pt;
    mso-paper-source:0;}
div.WordSection1
    {page:WordSection1;}
 /* List Definitions */
 @list l0
    {mso-list-id:477462121;
    mso-list-type:hybrid;
    mso-list-template-ids:-1327969360 -1375678194 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;}
@list l0:level1
    {mso-level-start-at:0;
    mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:-;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:53.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:"Times New Roman","serif";
    mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@list l0:level2
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:o;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:89.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:"Courier New";}
@list l0:level3
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0A7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:125.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0B7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:161.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Symbol;}
@list l0:level5
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:o;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:197.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:"Courier New";}
@list l0:level6
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0A7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:233.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0B7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:269.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Symbol;}
@list l0:level8
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:o;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:305.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:"Courier New";}
@list l0:level9
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0A7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:341.45pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Wingdings;}
@list l1
    {mso-list-id:1617909943;
    mso-list-type:hybrid;
    mso-list-template-ids:918072482 2091048528 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;}
@list l1:level1
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:-;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:75.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:"Times New Roman","serif";
    mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
    color:blue;}
@list l1:level2
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:o;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:111.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:"Courier New";}
@list l1:level3
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0A7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:147.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Wingdings;}
@list l1:level4
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0B7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:183.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Symbol;}
@list l1:level5
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:o;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:219.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:"Courier New";}
@list l1:level6
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0A7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:255.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Wingdings;}
@list l1:level7
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0B7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:291.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Symbol;}
@list l1:level8
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:o;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:327.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:"Courier New";}
@list l1:level9
    {mso-level-number-format:bullet;
    mso-level-text:\F0A7;
    mso-level-tab-stop:none;
    mso-level-number-position:left;
    margin-left:363.0pt;
    text-indent:-18.0pt;
    font-family:Wingdings;}
ol
    {margin-bottom:0cm;}
ul
    {margin-bottom:0cm;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
    {mso-style-name:"Table Normal";
    mso-tstyle-rowband-size:0;
    mso-tstyle-colband-size:0;
    mso-style-noshow:yes;
    mso-style-priority:99;
    mso-style-qformat:yes;
    mso-style-parent:"";
    mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
    mso-para-margin:0cm;
    mso-para-margin-bottom:.0001pt;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:10.0pt;
    font-family:"Calibri","sans-serif";
    mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=EN-US style='tab-interval:36.0pt'>

<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;mso-line-height-alt:12.35pt;background:white'><b><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:red'>C&#416; H&#7896;I T&#7888;T &#272;&#7874; CÓ
B&#7856;NG K&#7928; S&#431; XÂY D&#7920;NG T&#7840;I TR&#431;&#7900;NG
&#272;&#7840;I H&#7884;C K&#7928; THU&#7852;T CÔNG NGHI&#7878;P THÁI NGUYÊN<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;mso-line-height-alt:12.35pt;background:white'><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;mso-line-height-alt:12.35pt;background:white'><b><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:red'>&nbsp;</span></b><span style='font-size:13.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:35.45pt;line-height:20.55pt;background:white'><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'>Ch&#432;&#417;ng trình &#273;ào t&#7841;o ngành xây
d&#7921;ng dân d&#7909;ng và công nghi&#7879;p t&#7841;i &#273;&#7841;i
h&#7885;c K&#7929; thu&#7853;t công nghi&#7879;p Thái Nguyên &#273;ã có
b&#7873; dày 10 n&#259;m kinh nghi&#7879;m, &#273;ây là n&#417;i duy nh&#7845;t
&#273;ào tào và c&#7845;p b&#7857;ng k&#7929; s&#432; xây d&#7921;ng trong các
t&#7881;nh mi&#7873;n núi phía b&#7855;c.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:35.45pt;line-height:20.55pt;background:white'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><u><span style='font-size:13.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:blue'>Thông tin tuy&#7875;n sinh n&#259;m 2016 nh&#432; sau:<o:p></o:p></span></u></b></p>

<p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:53.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;
line-height:20.55pt;mso-list:l0 level1 lfo2;background:white'><![if !supportLists]><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'><span style='mso-list:Ignore'>-<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue'>&#272;i&#7875;m
chu&#7849;n xét tuy&#7875;n: <b>15 &#273;i&#7875;m</b><span style='mso-bidi-font-weight:
bold'> (K&#7875; c&#7843; &#273;i&#7875;m &#432;u tiên)</span><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:53.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;
line-height:20.55pt;mso-list:l0 level1 lfo2;background:white'><![if !supportLists]><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'><span style='mso-list:Ignore'>-<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;mso-bidi-font-weight:bold'>Các
kh&#7889;i (nhóm môn) xét tuy&#7875;n: <b>A( Toán, Lý, Hóa); D( Toán, V&#259;n,
Ti&#7871;ng Anh); D1(Toán, Lý, Ti&#7871;ng Anh); B1(Toán, Hóa, Ti&#7871;ng
Anh).</b></span><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:53.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;
line-height:20.55pt;mso-list:l0 level1 lfo2;background:white'><![if !supportLists]><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'><span style='mso-list:Ignore'>-<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;mso-bidi-font-weight:bold'>Mã
ngành: D580201</span><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:53.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;
line-height:20.55pt;mso-list:l0 level1 lfo2;background:white'><![if !supportLists]><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'><span style='mso-list:Ignore'>-<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;mso-bidi-font-weight:bold'>Ch&#7881;
tiêu xét tuy&#7875;n: 50 (có th&#7875; t&#259;ng h&#417;n tùy theo
l&#432;&#7907;ng h&#7891; s&#417; n&#7897;p th&#7921;c t&#7871;).</span><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:35.45pt;line-height:20.55pt;background:white'><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'>&#272;ây là c&#417; h&#7897;i r&#7845;t t&#7889;t
&#273;&#7875; các em h&#7885;c sinh THPT có &#432;&#7899;c m&#417; làm k&#7929;
s&#432; xây d&#7921;ng có th&#7875; &#273;&#259;ng ký &#273;&#7875; hi&#7879;n
th&#7921;c hóa &#432;&#7899;c m&#417; &#273;ó. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:35.45pt;line-height:20.55pt;background:white'><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'>Có th&#7875; nhi&#7873;u em h&#7885;c sinh còn
&#273;ang t&#7921; h&#7887;i </span><span style='font-size:13.0pt;font-family:
Symbol;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:blue;mso-char-type:symbol;
mso-symbol-font-family:Symbol'><span style='mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:
Symbol'>²</span></span><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue'> K&#7929; s&#432; xây
d&#7921;ng thì làm gì nh&#7881;? H&#7885;c ngành này sau này mình s&#7869; làm
gì?..</span><span style='font-size:13.0pt;font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:
"Times New Roman";color:blue;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'><span
style='mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>²</span></span><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'>, các em hãy nhìn vào c&#417; h&#7897;i
vi&#7879;c làm &#273;&#7875; tr&#7843; l&#7901;i câu h&#7887;i &#7845;y . <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:
0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:36.0pt;line-height:150%;
background:white'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><u><span
style='font-size:13.0pt;line-height:150%;color:blue'>C&#417; h&#7897;i
vi&#7879;c làm c&#7911;a k&#7929; s&#432; xây d&#7921;ng :<o:p></o:p></span></u></b></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:36.0pt;line-height:150%;background:white'><span style='font-size:
13.0pt;line-height:150%;color:blue'>K&#7929; s&#432; xây d&#7921;ng có c&#417;
h&#7897;i l&#7921;a ch&#7885;n môi tr&#432;&#7901;ng làm vi&#7879;c &#273;a
d&#7841;ng, t&#7915; nh&#7919;ng thành ph&#7889; dân c&#432; &#273;ông &#273;úc
hay nh&#7919;ng vùng &#273;&#7845;t ch&#432;a &#273;&#432;&#7907;c khám phá
&#273;&#7871;n, trong phòng thi&#7871;t k&#7871; hay ra ngoài công
tr&#432;&#7901;ng. T&#7915; &#273;&#7883;a ph&#432;&#417;ng &#273;&#7871;n
Trung &#432;&#417;ng nh&#432; các<span style='mso-spacerun:yes'>
</span>B&#7897;, S&#7903;, Phòng, Trung tâm, Ban Qu&#7843;n Lý,<span
style='mso-spacerun:yes'>  </span>Doanh nghi&#7879;p trong và ngoài
n&#432;&#7899;c.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:36.0pt;line-height:150%;background:white'><span style='font-size:
13.0pt;line-height:150%;color:blue'>Sau khi ra tr&#432;&#7901;ng k&#7929;
s&#432; xây d&#7921;ng có th&#7875; &#273;&#7843;m nh&#7853;n các công
vi&#7879;c sau:<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:36.0pt;line-height:150%;background:white'><span style='font-size:
13.0pt;line-height:150%;color:black'>- </span><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-size:13.0pt;
line-height:150%;color:red'>Thi&#7871;t k&#7871; các công trình dân d&#7909;ng</span></i></b><span
style='font-size:13.0pt;line-height:150%;color:black'>:<span
style='mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style='font-size:13.0pt;
line-height:150%;color:blue'>Nhà cao t&#7847;ng, công trình công c&#7897;ng:
Tr&#7909; s&#7903; nhà làm vi&#7879;c, tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c, nhà thi
&#273;&#7845;u, mái vòm .v.v.<span style='mso-spacerun:yes'>  </span>công trình
tháp tr&#7909;( tháp truy&#7873;n hình, c&#7897;t &#273;i&#7879;n, tháp
vi&#7877;n thông)…</span><span style='font-size:13.0pt;line-height:150%;
color:black'><o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:36.0pt;line-height:150%;background:white'><span style='font-size:
13.0pt;line-height:150%;color:black'>- </span><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-size:13.0pt;
line-height:150%;color:red'>Thi&#7871;t k&#7871; các công trình công
nghi&#7879;p</span></i></b><span style='font-size:13.0pt;line-height:150%;
color:black'>: </span><span style='font-size:13.0pt;line-height:150%;
color:blue'>Nhà x&#432;&#7903;ng công nghi&#7879;p, khu ch&#7871; xu&#7845;t,
nhà máy, xi lô, b&#7875; ch&#7913;a .v.v.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:36.0pt;line-height:150%;background:white'><span style='font-size:
13.0pt;line-height:150%;color:black'>- </span><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-size:13.0pt;
line-height:150%;color:red'>Thi công các công trình dân d&#7909;ng và công
nghi&#7879;p</span></i></b><span style='font-size:13.0pt;line-height:150%;
color:black'>: </span><span style='font-size:13.0pt;line-height:150%;
color:blue'>Giám sát k&#7929; thu&#7853;t và cán b&#7897; ph&#7909; trách thi
công tr&#7921;c ti&#7871;p trên công tr&#432;&#7901;ng.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:36.0pt;line-height:150%;background:white'><span style='font-size:
13.0pt;line-height:150%;color:black'>- </span><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-size:13.0pt;
line-height:150%;color:red'>Qu&#7843;n lý d&#7921; án xây d&#7921;ng:</span></i></b><span
style='font-size:13.0pt;line-height:150%;color:black'> </span><span
style='font-size:13.0pt;line-height:150%;color:blue'>T&#7841;i các c&#417; quan
qu&#7843;n lý nhà n&#432;&#7899;c nhà n&#432;&#7899;c(B&#7897;, s&#7903; ban
ngành, &#7911;y ban nhân dân các c&#7845;p), Công ty trong và ngoài
n&#432;&#7899;c…</span><span style='font-size:13.0pt;line-height:150%;
color:black'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:20.55pt;
background:white'><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
color:black'>- </span><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i
style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-size:13.0pt;font-family:
"Times New Roman","serif";color:red'>Cán b&#7897; nghiên c&#7913;u, gi&#7843;ng
viên</span></i></b><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
color:black'> </span><span style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue'>t&#7841;i các
tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c, vi&#7879;n nghiên c&#7913;u .v.v.</span><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:black'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:20.55pt;
background:white'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:blue'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:35.45pt;line-height:normal;background:white'><span
style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='mso-spacerun:yes'> </span></p>

</div>

</body>

</html>

Tin mới hơn

Tin cũ hơn