Những lợi thế khi đăng ký học tập tại khoa Cơ khí trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Số lượt xem: 1120

     Khoa Cơ khí, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp TN hiện nay đang quản lý đào tạo hai ngành là Kỹ thuật Cơ khí (mã ngành D520103; chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 là 350 sinh viên) và Kỹ thuật vật liệu (mã ngành D520309; chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 là 30 sinh viên). Ngành Kỹ thuật Cơ khí hiện nay gồm 03 chuyên ngành (do khoa Cơ khí quản lý) là Cơ khí Chế tạo máy; Thiết kế và Chế tạo Cơ khí; Kỹ thuật gia công tạo hình (Gia công áp lực).

     Ngành Kỹ thuật Cơ khí (trước đây gọi là Cơ khí Chế tạo máy) được đào tạo tại trường từ năm 1965 đến nay. Đã có hơn 16.000 Kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sỹ Cơ khí tốt nghiệp, công tác tại các Cơ quan, Doanh nghiệp, Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp, Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng khắp cả nước. Cho đến nay, Sinh viên Cơ khí tốt nghiệp vẫn đang dễ dàng tìm được công việc nhanh chóng, phù hợp, thu nhập cao và ổn định, có nhiều cơ hội thăng tiến. Kỹ sư Cơ khí rất cần thiết cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Học ngành Cơ khí là sự đảm bảo cho tương lai lâu dài.

     Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí hệ 4,5 năm tại khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN được triển khai bởi đội ngũ Thầy Cô giáo có trình độ chuyên môn cao (hầu hết là Tiến sỹ, Thạc sỹ), có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và đều trải qua thực tiễn chỉ đạo và tư vấn sản xuất, nhiệt tình,…

      1.  Đội ngũ cán bộ, giảng viên có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế tham gia giảng dạy, đào tạo Kỹ sư Cơ khí.

Khoa Cơ khí hiện nay được tổ chức gồm 03 bộ môn chuyên môn theo chuyên ngành Đào tạo. Các giảng viên đều được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tế sản xuất.

- Bộ môn Chế tạo máy quản lý chuyên môn Chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy là chuyên ngành đã được đào tạo hơn 50 năm tại trường. Bộ môn Chế tạo máy hiện tại có hơn 25 giảng viên gồm 04 Phó Giáo sư và Tiến sỹ; 05 giảng viên đang học nghiên cứu sinh Tiến sỹ; các giảng viên còn lại hầu hết có trình độ Thạc sỹ và đang học Thạc sỹ; 64% giảng viên có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên giảng dạy, đào tạo lĩnh vực chuyên môn Cơ khí Chế tạo máy.

- Bộ môn Thiết kế Cơ khí quản lý chuyên môn chuyên ngành Thiết kế và Chế tạo Cơ khí là chuyên ngành đã đào tạo được 5 khóa sinh viên tốt nghiệp. Bộ môn Thiết kế Cơ khí hiện tại có 21 giảng viên gồm 04 Phó Giáo sư và Tiến sỹ; 06 giảng viên đang học nghiên cứu sinh Tiến sỹ; các giảng viên còn lại hầu hết có trình độ Thạc sỹ và đang học Thạc sỹ; gần 60% giảng viên của bộ môn có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên giảng dạy, đào tạo lĩnh vực chuyên môn Thiết kế và Chế tạo cơ khí, Cơ khí Chế tạo máy.

- Bộ môn Công nghệ vật liệu quản lý chuyên môn chuyên ngành Kỹ thuật gia công tạo hình (là chuyên ngành đã đào tạo tại trường được hơn 10 năm với 6 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường) và ngành Kỹ thuật vật liệu (đã đào tạo tại trường được gần 10 năm với 02 khóa tốt nghiệp ra trường). Bộ môn Công nghệ vật liệu hiện tại có 10 giảng viên gồm 3 Tiến sỹ; 02 giảng viên đang học nghiên cứu sinh Tiến sỹ; các giảng viên còn lại hầu hết có trình độ Thạc sỹ và đang học Thạc sỹ; 60% giảng viên có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo lĩnh vực chuyên môn Gia công áp lực và Kỹ thuật vật liệu.

      2.  Đội ngũ Cựu sinh viên Cơ Điện

Cựu sinh viên Cơ khí của khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN đang có mặt ở khắp các Cơ quan, Doanh nghiệp, Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp, Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng khắp cả nước. Các thế hệ đi trước luôn hướng về khoa, trường và luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thế hệ đàn em trong học tập, tìm việc và trong công tác.

     3. Thông tin liên hệ chi tiết:

+ Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Dự

Điện thoại: 0916 056 618            Email: vandu@tnut.edu.vn

+ Phó Trưởng khoa: TS. Hồ Ký Thanh

Điện thoại: 0984 194 198            Email: hkythanh@tnut.edu.vn

+ Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Văn Quân

Điện thoại: 0977 651 658            Email: tvquan@tnut.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THIẾT KẾ CƠ KHÍ

TT

Họ, tên đệm

Tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Kinh nghiệm
giảng dạy

Ghi chú

1

Vũ Ngọc

Pi

Phó GS, Tiến sỹ

Giảng viên chính

> 30 năm

 

2

Nguyễn Văn

Dự

Phó GS, Tiến sỹ

Giảng viên chính

> 30 năm

 

3

Ngô Như

Khoa

Phó GS, Tiến sỹ

Giảng viên chính

> 20 năm

 

4

Dương Phạm Tường

Minh

Tiến sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

5

Phạm Chí

Thời

Thạc sỹ

Giảng viên chính

> 30 năm

 

6

Nguyễn Thị Hồng

Cẩm

Thạc sỹ

Giảng viên chính

> 20 năm

 

7

Nguyễn Mạnh

Cường

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

Đang học Tiến sỹ ở Đức

8

Nguyễn Thị Thanh

Nga

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

Đang học Tiến sỹ ở Đức

9

Trần Thị Phương

Thảo

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

10

Lê Xuân

Hưng

Thạc sỹ

Giảng viên

10 năm

Đang học Tiến sỹ

11

Nguyễn Đình

Ngọc

Thạc sỹ

Giảng viên

10 năm

Đang học Tiến sỹ ở Pháp

12

Lương Việt

Dũng

Thạc sỹ

Giảng viên

10 năm

Đang học Tiến sỹ ở Pháp

13

Bùi Thanh

Hiền

Thạc sỹ

Giảng viên

9 năm

 

14

Đỗ Thị Thu

Hà

Thạc sỹ

Giảng viên

8 năm

 

15

Nguyễn Văn

Trang

Thạc sỹ

Giảng viên

7 năm

Đang học Tiến sỹ

16

Lê Thị Phương

Thảo

Thạc sỹ

Giảng viên

7 năm

 

17

Trần Minh

Quang

Kỹ sư

Giảng viên

6 năm

Đang học Thạc sỹ ở Đài Loan

18

Đặng Anh Tuấn

Tuấn

Kỹ sư

Giảng viên

6 năm

Đang học Thạc sỹ

19

Nguyễn Quang

Hưng

Kỹ sư

Giảng viên

6 năm

Đang học Thạc sỹ

20

Ngô Quốc

Huy

Kỹ sư

Giảng viên

6 năm

Đang học Thạc sỹ

21

Nguyễn Văn

Sỹ

Kỹ sư

Giảng viên

< 5 năm

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

TT

Họ, tên đệm

Tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Kinh nghiệm
giảng dạy

Ghi chú

1

Trần Minh

Đức

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên chính

> 30 năm

 

2

Hoàng Vị

Vị

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên chính

> 30 năm

 

3

Nguyễn Quốc

Tuấn

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên chính

> 20 năm

 

4

Cao Thanh

Long

Thạc sỹ

Giảng viên chính

> 30 năm

 

5

Dương Công

Định

Thạc sỹ

Giảng viên chính

> 20 năm

 

6

Đỗ Thị

Tám

Tiến sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

7

Nguyễn

Thuận

Thạc sỹ

Giảng viên

> 20 năm

 

8

Phạm Quang

Đồng

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

Đang học Tiến sỹ

9

Nguyễn Phú

Sơn

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

Đang học Tiến sỹ ở Đức

10

Nguyễn Thế

Đoàn

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

Đang học Tiến sỹ

11

Đặng Văn

Thanh

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

12

Vũ Như

Nguyệt

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

13

Hoàng Văn

Quyết

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

14

Lưu Anh

Tùng

Thạc sỹ

Giảng viên

10 năm

Đang học Tiến sỹ

15

Trần Văn

Quân

Thạc sỹ

Giảng viên

10 năm

 

16

Phạm Ngọc

Duy

Thạc sỹ

Giảng viên

10 năm

 

17

Nguyễn Thái

Bình

Thạc sỹ

Giảng viên

9 năm

 

18

Phan Văn

Nghị

Thạc sỹ

Giảng viên

9 năm

 

19

Hoàng Trung

Kiên

Thạc sỹ

Giảng viên

8 năm

Đang học Tiến sỹ

20

Ngô Minh

Tuấn

Thạc sỹ

Giảng viên

8 năm

Đang học Tiến sỹ

21

Hà Đức

Thuận

Thạc sỹ

Giảng viên

8 năm

 

22

Nguyễn

Thuấn

Thạc sỹ

Giảng viên

5 năm

 

23

Chu Mạnh

Cường

Thạc sỹ

Giảng viên

7 năm

 

24

Hoàng Anh

Toàn

Thạc sỹ

Giảng viên

8 năm

 

25

Trần Thế

Long

Kỹ sư

Giảng viên

3 năm

Đang học Thạc sỹ

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

TT

Họ, tên đệm

Tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Kinh nghiệm
giảng dạy

Ghi chú

1

Vũ Lai

Hoàng

Tiến sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

2

Hồ Ký

Thanh

Tiến sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

3

Trần Ngọc

Giang

Tiến sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

4

Trần Anh

Đức

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

 

5

Nguyễn Thanh

Tú

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

Đang học Tiến sỹ

6

Hoàng Ánh

Quang

Thạc sỹ

Giảng viên

> 10 năm

Đang học Tiến sỹ

7

Đào Liên

Tiến

Thạc sỹ

Giảng viên

8 năm

 

8

Nguyễn Thành

Công

Thạc sỹ

Giảng viên

7 năm

 

9

Bùi Ngọc

Huyền

Kỹ sư

Giảng viên

7 năm

Đang học Thạc sỹ

10

Hà Bách

Tứ

Kỹ sư

Giảng viên

7 năm

Đang học Thạc sỹ

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn