Thông tin tuyển sinh

Liên hệ tư vấn tuyển tuyển sinh

Tư vấn tuyển tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

I.CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
1.1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí
Tư vấn:

+ TS. Nguyễn Đình Ngọc ; Điện thoại: 0984.076.555; Email: ngoccnd@tnut.edu.vn

+ CN. Đinh Hồng Phượng; Điện thoại: 0978.347.654; Email: tkdinhphuong@gmail.com
1.2. Ngành Kỹ thuật Điện
Tư vấn:

+ TS. Vũ Quốc Đông; Điện thoại: 0917.369808; Email: quoc-dong.vu@tnut.edu.vn

+ CN. Đinh Hồng Phượng; Điện thoại: 0978.347.654; Email: tkdinhphuong@gmail.com
II. KỸ SƯ KỸ THUẬT
2.1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí,
Tư vấn: TS. Dương Phạm Tường Minh; Điện thoại: 0912.804.321; Email: tuongminh80@tnut.edu.vn
2.2. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực,

Tư vấn:
+ PGS.TS. Lê Văn Quỳnh; Điện thoại: 0917.083.522, 0962.649.581;

Email: lequynhdl@yahoo.com
+ TS. Nguyễn Trung Kiên; Điện thoại: 0915.088.338; Email: Nguyentrungkien.tnut@gmail.com
2.3. Ngành Kỹ thuật Cơ - điện tử,
Tư vấn: PGS.TS. Phạm Thành Long; Điện thoại: 0947.169.291; Email: kalongkc@gmail.com
2.4. Ngành Kỹ thuật Điện,
Tư vấn:

 • Chuyên ngành Thiết bị điện:
  + TS. Vũ Ngọc Kiên; Điện thoại: 0965.869.293; Email: avt324@gmail.com
 • Chuyên ngành Kỹ thuật điện:
  + TS. Lê Thị Thu Hà; Điện thoại: 0977.008.928; Email: hahien1977@gmail.com
 • Chuyên ngành Hệ thống điện:
  + TS. Nguyễn Hiền Trung; Điện thoại: 0912.386.547; Email: nguyenhientrung@tnut.edu.vn


2.5. Ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông,
Tư vấn:
+ PGS.TS. Đào Huy Du; Điện thoại: 0912.347.222; Email: daohuydu@tnut.edu.vn
+ TS. Nguyễn Phương Huy; Điện thoại: 0912.488.515; Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn
2.6. Ngành Kỹ thuật máy tính,
Tư vấn: TS. Nguyễn Văn Huy; Điện thoại: 0968.852.824; Email: huynguyen@tnut.edu.vn
2.7. Ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá,
Tư vấn:

 • Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển:
  + PGS.TS. Nguyễn Văn Chí; Điện thoại: 0944.122.388; Email: ngchi@tnut.edu.vn
 • Chuyên ngành Tự động hóa:
  + TS. Nguyễn Thanh Nga; Điện thoại: 0912.286.055; Email: nguyenthithanhnga-tdh@tnut.edu.vn

2.8. Ngành Kỹ thuật xây dựng,
Tư vấn: ThS. Lại Ngọc Hùng; Điện thoại: 0988.906.921; Email: ngochungktcn@gmail.com
III. KỸ SƯ CÔNG NGHỆ
3.1. Ngành Công nghệ chế tạo máy,
Tư vấn: TS. Trương Thị Thu Hương; Điện thoại: 0902.064.199; Email: huongk8@yahoo.com.vn
3.2. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,
Tư vấn: TS. Nguyễn Thị Mai Hương; Điện thoại: 0912.479.366; Email:maihuongsdh@tnut.edu.vn
3.3. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô,
Tư vấn:
+ PGS.TS. Lê Văn Quỳnh; Điện thoại: 0917.083.522, 0962.649.581;

Email: lequynhdl@yahoo.com
+ TS. Nguyễn Trung Kiên; Điện thoại: 0915.088.338; Email: Nguyentrungkien.tnut@gmail.com
4. CỬ NHÂN
4.1. Ngành Kinh tế công nghiệp,
Tư vấn:
+ TS. Ngô Thúy Hà; Điện thoại: 0903.222.499; Email: ngothuyha@tnut.edu.vn.
+ ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền; Điện thoại: 0904.388.535; Email: Kimhuyen84@gmail.com
4.2. Ngành Quản lý công nghiệp,
Tư vấn:
+ TS. Phạm Thị Mai Yến; Điện thoại: 0916.046.998; Email: Yen.phammai@gmail.com
+ ThS. Trần Thị Thu Huyền; Điện thoại: 0936.966.869; Email: tranthuhuyen.cntn@gmail.com
4.3. Ngành Ngôn ngữ Anh,
Tư vấn: TS. Phùng Thị Thu Hà; Điện thoại: 0914.668.738; Email: thuha@tnut.edu.vn