Tin Tức

Về việc đối chiếu và bổ sung hồ sơ nhập học Khóa 57

Đối chiếu và bổ sung thông tin chuyển khoản Bổ sung hồ sơ nhập học Khóa 57
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 01 tháng 9 năm 2021

          THÔNG BÁO 

Về việc đối chiếu và bổ sung hồ sơ nhập học Khóa 57

Căn cứ vào danh sách trúng tuyển năm 2021 - khoá K57 và danh sách sinh viên nhập học;

Căn cứ thông tin giao dịch chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nhà trường;

Nhà trường thông báo như sau:

1 Đối chiếu và bổ sung thông tin nộp học phí

- Đối tượng: Sinh viên đã nộp tiền vào tài khoản của Nhà trường nhưng không ghi mã số Sinh viên 

- Nhà trường đề nghị những sinh viên không có tên trong danh sách đã nộp tính đến ngày 01/9/2021 (có danh sách kèm theo) kiểm tra lại thông tin nộp tiền và bổ sung mã số sinh viên và gửi vào hòm thư điện tử: nghiemvantien@gmail.com.

2. Đối chiếu và bổ sung hồ sơ nhập học 

- Đối tượng: Sinh viên đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi năm 2021  (phiếu điểm gốc) chưa nộp hồ sơ nhập học (có danh sách kèm theo).

- Nhà trường đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách trên hoàn thiện ngay hồ sơ nhập học và gửi về  theo địa chỉ: Phòng Công tác học sinh sinh viên – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp  -đường 3/2 – Phường Tích Lương -Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0208.3847173

Trân trọng.