Hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2022

Hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh Đại học năm 2022 đối với các ngành đào tạo sau...

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính qui theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính qui theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính qui theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1)

Giảng viên

Sinh viên - Cựu sinh viên

HOTLINE TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lại Thị Thanh Hoa

0987100988

Đặng Danh Hoằng

0912847588

Hoàng Mạnh Chung

0989063135

Nguyễn Thị Ngoan

0334924039

Nguyễn Thúy An

0917505582

Đặng Ngọc Huyền Trang

0915208709

Nguyễn Thị Chúc

0979462832

Trương Quốc Bảo

0985716000

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bản đồ đường đến trường