Tại sao chọn Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp?

Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2020

Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2020

Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2020

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm thu nhập cao khi học tập tại TNUT

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh Đại học năm 2020 đối với các ngành đào tạo sau...

TB tuyển sinh ĐH hệ VLVH, Văn bằng 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

TB tuyển sinh ĐH hệ VLVH, Văn bằng 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên thông báo v/v ...

Thông báo xét tuyển đợt 2 đại học chính quy năm 2019 vào trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Thông báo xét tuyển đợt 2 đại học chính quy năm 2019 vào trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Ng...

Thông báo xét tuyển đợt 2 đại học chính quy năm 2019 vào trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Giảng viên

Sinh viên - Cựu sinh viên

HOTLINE TƯ VẤN TUYỂN SINH

Đặng Danh Hoằng

0912847588

Nguyễn Thị Ngoan

0334924039

Nguyễn Trung Thành

0912477559

Lê Thị Đỗ Oanh

0979753225

Nguyễn Tiến Dũng

0964397559

Vũ Lai Hoàng

0912214433

Nguyễn Thị Chúc

0979462832

Trương Quốc Bảo

0985716000

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bản đồ đường đến trường