Tại sao chọn Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp?

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo chính thức ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành đào tạo hệ Đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2018

Thông báo chính thức ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành đào tạo hệ Đại học chính quy theo điểm...

Thông báo chính thức ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành đào tạo hệ Đại học chính quy theo

Thông báo cấp học bổng cho sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp khóa 54 (trúng tuyển năm 2018)

Thông báo cấp học bổng cho sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp khóa 54 (trúng tuyển năm 2018)

Thông báo cấp học bổng cho sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp khóa 54 (trúng tuyển năm 2018)

Hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2018 tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - Thái Nguyên

Hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2018 tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - Thái Nguyên

Hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2018 tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018 như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018

Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018

Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2018

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2018

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2018

Giảng viên

Sinh viên - Cựu sinh viên

HOTLINE TƯ VẤN TUYỂN SINH

Đặng Danh Hoằng

0912847588

Nguyễn Thị Ngoan

0915207699

Nguyễn Trung Thành

0912477559

Lê Thị Đỗ Oanh

0979753225

Nguyễn Tiến Dũng

0964397559

Vũ Lai Hoàng

0912214433

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bản đồ đường đến trường