Tại sao chọn Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp?

Thông báo xét tuyển đợt 2 đại học chính quy năm 2019 vào trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Thông báo xét tuyển đợt 2 đại học chính quy năm 2019 vào trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Ng...

Thông báo xét tuyển đợt 2 đại học chính quy năm 2019 vào trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Thủ tục và hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị trước khi nhập học năm 2019

Thủ tục và hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị trước khi nhập học năm 2019

Thủ tục và hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị trước khi nhập học năm 2019

Thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

Thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng

Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng

Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy năm 2019 của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy năm 2019 của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy năm 2019 của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Giảng viên

Sinh viên - Cựu sinh viên

HOTLINE TƯ VẤN TUYỂN SINH

Đặng Danh Hoằng

0912847588

Nguyễn Thị Ngoan

0334924039

Nguyễn Trung Thành

0912477559

Lê Thị Đỗ Oanh

0979753225

Nguyễn Tiến Dũng

0964397559

Vũ Lai Hoàng

0912214433

Nguyễn Thị Chúc

0979462832

Trương Quốc Bảo

0985716000

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bản đồ đường đến trường