Tại sao chọn Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp?

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Hướng dẫn xét tuyển đại học chính quy 2020

Hướng dẫn xét tuyển đại học chính quy 2020

Quy trình xét tuyển theo học bạ; Quy trình xét tuyển điểm thi THPT 2020; Thông tin liên hệ và tư vấn...

Ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy

Ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy

Ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo lần thứ hai về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020

Thông báo lần thứ hai về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020

Thông báo lần thứ hai về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh Đại học năm 2020 đối với các ngành đào tạo sau...

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020 trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Thái Nguyên

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020 trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Thái Nguyên

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020 trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Thái Nguyên

Giảng viên

Sinh viên - Cựu sinh viên

HOTLINE TƯ VẤN TUYỂN SINH

Đặng Danh Hoằng

0912847588

Nguyễn Thị Ngoan

0334924039

Nguyễn Trung Thành

0912477559

Nguyễn Thị Chúc

0979462832

Trương Quốc Bảo

0985716000

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bản đồ đường đến trường