Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính qui theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính qui theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính qui theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1)

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) vào trườ...

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ...

Về việc đối chiếu và bổ sung hồ sơ nhập học Khóa 57

Về việc đối chiếu và bổ sung hồ sơ nhập học Khóa 57

Đối chiếu và bổ sung thông tin chuyển khoản Bổ sung hồ sơ nhập học Khóa 57

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi TN THPT năm 2021

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi TN THPT năm 2021

Ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành đào tạo Đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Giảng viên

Sinh viên - Cựu sinh viên

HOTLINE TƯ VẤN TUYỂN SINH

Đặng Danh Hoằng

0912847588

Hoàng Mạnh Chung

0989063135

Nguyễn Thị Ngoan

0334924039

Nguyễn Thị Chúc

0979462832

Trương Quốc Bảo

0985716000

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bản đồ đường đến trường